REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ PRO STORE SP. Z O.O. DO INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W CELU DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

1. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY
Przed rozpoczęciem współpracy handlowej niezbędna jest rejestracja na platformie B2B PRO STORE pod adresem https://b2b.prostore.com.pl/rejestracja i załączenie kompletu dokumentów rejestracyjnych kontrahenta: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

2. WARUNKI ZAKUPÓW
Warunki zakupów produktów z oferty PRO STORE Sp. z o.o. reguluje niniejszy regulamin;

3. ZAMÓWIENIA
Zamówienia należy składać poprzez platformę hurtową www.b2b.prostore.com.pl

4. OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ
a) wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, DHL, DPD;
b) przy zakupach powyżej 615 zł brutto (wartość na fakturze sprzedaży) koszt przesyłki, pobrania i opakowania ponosi PRO STORE Sp. z o.o. ;
c) przy zakupach poniżej 615 zł brutto (wartość na fakturze sprzedaży) koszt przesyłki, pobrania ponosi nabywca, opłata jest stała i wynosi 15,00 zł brutto;

5. WARUNKI PŁATNOŚCI
- wszystkie ceny zawarte na platformie wyrażone są w PLN i zawierają obowiązujący podatek VAT;
- rabaty dodatkowe (ustalone indywidualnie) będą naliczane po otrzymaniu zamówienia;
- kontrahenci rozpoczynający współpracę z PRO STORE Sp. z o.o. pierwsze trzy zamówienia opłacają przy odbiorze gotówką za pobraniem lub przedpłatą na wskazany na fakturze numer konta. Po tym czasie mogą ubiegać się o kredyt kupiecki;
- udzielenie kredytu kupieckiego może zostać wstrzymane w przypadku nieterminowych spłat zaciągniętego zadłużenia;
- w przypadku nieterminowej płatności, PRO STORE Sp. z o.o. może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie płatności lub przekazać należności do firmy windykacyjnej;
- dostarczony towar pozostaje własnością PRO STORE Sp. z o.o. do czasu pełnego zapłacenia faktury.

6. TERMIN I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
- zamówione towary są wysyłane w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia dla towarów dostępnych w magazynie;
- w przeciągu 14 dni roboczych w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie PRO STORE Sp. z o.o.;
- w przypadku braku towaru u producenta termin realizacji może się wydłużyć do czasu, gdy towar będzie dostępny;
- jeśli nie wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie, dostawa może być zrealizowana częściowo, a koszty dostawy uzupełniającej ponosi PRO STORE Sp. z o.o.

7. GWARANCJA
Produkty sprzedawane przez PRO STORE Sp. z o.o., objęte są gwarancją producenta, liczoną od momentu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi od 12 miesięcy do dożywotniej.
- kontrahent dostarcza reklamowany produkt na własny koszt;
- reklamacje gwarancyjne rozpatrywane będą jedynie, gdy zostanie dołączony dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura) wraz z dokładnym opisem usterki;
PRO STORE Sp. z o.o. ma prawo obciążyć kosztami przeglądu diagnostycznego lub kosztami naprawy jeśli:
- nie otrzymał opisu objawów uszkodzenia;
- uszkodzenie nie było objęte gwarancją;
- produkt okazał się sprawny.
Produkt naprawiony nie może być podstawą dodatkowych roszczeń ze strony kontrahenta. Okres naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, jednak w przypadku naprawy skomplikowanej i wymagającej importu części zamiennych może być wydłużony nawet do 3 m-cy.

8. OGÓLNE
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych. Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych oraz ich poprawianie lub usunięcie. PRO STORE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów, zmian w ofercie i cen.
© SolEx B2B